Public Class clsHollyDaysGR
  Public HollyDayDescr As String
  Dim Easter As Date
 
  Public Function CheckWeekend(ByVal dtmTemp As Date) As Boolean
    HollyDayDescr = ""
    Select Case Weekday(dtmTemp)
      Case vbSaturday
        CheckWeekend = True
        HollyDayDescr = "Ημέρα Σάββατο" & vbCrLf & HollyDayDescr
      Case vbSunday
        CheckWeekend = True
        HollyDayDescr = "Ημέρα Κυριακή" & vbCrLf & HollyDayDescr
      Case Else
        CheckWeekend = False
    End Select
    Return CheckWeekend
  End Function
  'Δημιουργός: Τάσος Φιλοξενίδης 
  Public Function GreekEaster(ByVal iYear As Integer) As Date
    Dim tA%, tB%, tC%, iDay%, iMonth%
    If iYear > 1500 And iYear < 6000 Then
      tA = (iYear \ 100) - 16 - (((iYear \ 100) - 16) \ 4) + 10
      tB = (19 * Int(iYear Mod 19) + 15) Mod 30
      tC = tB - Int((iYear + (iYear \ 4) + tB) Mod 7) + tA
      iDay = 1 + (tC + 27 + ((tC + 6) \ 40)) Mod 31
      iMonth = 3 + (tC + 26) \ 30
      GreekEaster = IIf(iYear > 1899, DateSerial(iYear, iMonth, iDay), iDay & "/" & iMonth & "/" & iYear)
    End If
  End Function
 
  Public Function CheckHollyDays(ByVal idate As Date) As Boolean
    CheckHollyDays = False
    Easter = GreekEaster(idate.Year)
    If idate.Day = 1 And idate.Month = 1 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Πρωτοχρονιάς" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 6 And idate.Month = 1 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Θεοφάνεια" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 1 And idate.Month = 5 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Πρωτομαγιάς" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.DayOfYear - 48 = idate.DayOfYear Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Καθαρής Δευτέρας" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.DayOfYear - 2 = idate.DayOfYear Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Μεγάλη Παρασκεύη" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.DayOfYear - 1 = idate.DayOfYear Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Μεγάλο Σάββατο" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.Date = idate.Date Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Άγιο Πάσχα" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.DayOfYear + 1 = idate.DayOfYear Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Δευτέρα του Πάσχα" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If Easter.DayOfYear + 50 = idate.DayOfYear Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Αγίου Πνεύματος" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 25 And idate.Month = 3 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εθνική Εορτή 25η Μαρτίου (Επανάσταση του 1821)" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 15 And idate.Month = 8 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος)" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 28 And idate.Month = 10 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εθνική Εορτή 28η Οκτωβρίου (επέτειος του ΟΧΙ)" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 25 And idate.Month = 12 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Εορτή Χριστουγέννων" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    If idate.Day = 26 And idate.Month = 12 Then
      CheckHollyDays = True
      HollyDayDescr = "Εθνική αργία: Δευτέρα των Χριστουγέννων" & vbCrLf & HollyDayDescr
    End If
    Return CheckHollyDays
  End Function
End Class